• banner11
  • banner22
  • banner33

Önümlerimiz

Açykdan bezeg we gaplamak.Önümleriň hemmesi EUB standartlaryna laýyk gelýär

  • yongli

2009-njy ýylda döredilen, silikon plastmassa aşhana gap-gaç önümlerini we mahabat sowgatlaryny gözlemek, dizaýn etmek, öndürmek we marketingde ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Thehli önümler Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we 60-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.Silikon önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa tejribelere laýyk gelýär we has ýokarydyr. Takyk dolandyryş, ösen enjamlar we ussat gözleg topary bilen önümlerimiziň hemmesi Europeanewropanyň eksport standartlaryna laýyk gelýän iň ýokary hilli.Güýçli düşünjämiz, müşderilerimize göwrümli önümçilige başlamazdan ozal dizaýn nusgasyny görmäge mümkinçilik berýär. Biziň kompaniýamyz önümlerimizi yzygiderli giňeldýär, islendik OEM dizaýny barada gürleşmek üçin e-poçta arkaly habarlaşyň. Gowy hil, bäsdeşlik bahalary, maksadalaýyk gowşuryş we ünsli bolmak. satuw hyzmatyndan soň, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri garşylaýarys.Şu gün nusga sargyt edip görüň.Ygtybarly we başarnykly üpjün ediji bilen habarlaşanyňyza arkaýyn boluň. OEM-iň ähli sargytlary hoş geldiňiz. Täze we köne müşderileriň sorag-jogap bermegini we bize gelmegini mähirli garşylaň.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6