page_banner

Silikon galyp

Ongongliniň önümleri dürli silikon galyndy önümlerini hödürleýär.Bu galyplary buz, köke, süýji, şokolad, sabyn, tort, çörek, jele, puding we ş.m. ýasamak üçin ulanyp bilersiňiz. Bu galyplar iýmit derejesi, BPA-dan, gurşunsyz silikon materialdan ýasalýar.Sungat tehnologiýamyz, bu önümleri gap-gaç ýuwýan maşynlary peçde ulanmak üçin ygtybarly we ygtybarly etdi.Silikon galyplarymyz, Öý we Aşhanadan başlap, ýüzüňize bezeg zerurlyklaryna çenli gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.Özboluşly dizaýn silikon galyplarymyz bilen durmuşyňyzy aňsatlaşdyralyň.