page_banner

Önümler

ÇAGA ÇYKANY ÜÇIN GENTLE: Çagaňyzda aşgazan dökülmesi ýüze çyksa-da, iň kiçijik degishmeler hem agyryly bolup biler.Şonuň üçin “Çaga” aşgazan çotgasyny döretdik.Çagaňyzyň düýbüne ýuwaşlyk bilen melhem çalmak üçin niýetlenendir.Indi çagaňyzyň süňküni dyrnaklaryňyz bilen sypyrmakdan gorkmaň.Muňa derek, bu amatly bezi kremini synap görüň!SOFT, FLEXIBLE SILICONE: Çaga çotgasy spatula arassa ýumşak çeýe silikondan ýasalýar we duýgur deride howpsuz we ýumşakdyr.Silikon BPA-dan azat.Barmaklaryňyzy arassa saklaň we kremiň rahatlygyny ýaýratyň.